Aistrigh:
Gaeilge
English

Cad a bhí i gceist le FIC? 

Coinníoll clárúcháin a bhí i bhfostaíocht iarcháilíochta (FIC) a bhain le gach múinteoir iar-bhunscoile nuachláraithe seachas iad siúd a raibh Droichead á dhéanamh acu.

Chun an coinníoll maidir le FIC a chomhlíonadh, bhí ar mhúinteoirí tréimhse fostaíochta iarcháilíochta a chríochnú.

Tar éis an coinníoll FIC a chomhlánú 

Nuair a bheidh sé críochnaithe, le do thoil:

  • Logáil isteach i do chuntas Mo Chlárú
  • Uaslódáil fianaise gur comhlíonadh an coinníoll seo

Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh faoin rogha oidhreachta seo sna Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta.