Aistrigh:
Gaeilge
English

Ní mór Foirmeacha D a chur isteach ar líne trí chuntas tairsí MNC ar www.teachingcouncil.ie

Is iad seo a leanas na trí phríomhchúis a gcuirtear Foirmeacha D an Droichid ar ais chuig MNCanna lena gceartú:

  1. Leathanaigh ar iarraidh – Ní mór na cúig leathanach ar fad den fhoirm um Dhearbhú Comhpháirteach a uaslódáil.
  2. Foirm um dhearbhú comhpháirteach neamhiomlán – Ní mór do leathanach 5 den Fhoirm um Dhearbhú Comhpháirteach a bheith dátaithe agus stampáilte agus sínithe ag an MNC agus ag gach ball den FTG.
  3. Gníomhaíocht Foghlama Gairmiúla gan fiúntas – Féach ar Alt 2.1.5.3 den doiciméad Nósanna Imeachta agus Critéir 2023/2024.