Fionnachtana agus Cinntí

Foráiltear le hAlt 46B de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015, go ndéanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí thorthaí agus chinntí ó phainéil Fiosrúcháin an Choiste Araíonachta i ndáil le pionóis, a fhoilsiú ‘i gcás inar deimhin leis an gComhairle gurb é leas an phobail é’. Fanfaidh na sonraí ar an suíomh gréasáin go ceann tréimhsí idir 6 mhí agus 24 mhí ag brath ar leibhéal tromchúise pionóis, más ann dó.

2020

Dáta FoilsitheCláraíDáta Éaga an Fhógra Foilsithe
14 Nollaig 2020A Registered Teacher14 Nollaig 2021
14 Nollaig 2020Mr Brian Fitzgerald14 Nollaig 2022