Aistrigh:
Gaeilge
English

Grinnfhiosrúchán

Is próiseas iarratais ina bhfuil dhá chéim atá i gceist leis an nGrinnfhiosrúchán.

Ath-ghrinnfhiosrúchán

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe grinnfhiosrúchán a dhéanamh gach trí bliana ar bhonn sceidealta.

Grinnfhiosrúchán thar lear

Má bhí tú i do chónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse charnach de 12 mhí nó níos mó tar éis 18 mbliana d’aois, beidh ort fótachóip a sholáthar de d'imréiteach póilíneachta do gach tír ina raibh tú i do chónaí, ach amháin i gcás múinteoirí atá cláraithe cheana féin.

Measúnaithe Duine Cuí Oiriúnach

Mar chuid dár ról, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta measúnú an bhfuil iarratasóir ‘duine cuí oiriúnach’ le bheith páirteach ann nó é/í a athnuachan ar Chlár na Múinteoirí.

Digitary

Ligeann Digitary do mhúinteoirí breathnú ar a nochtadh grinnfhiosrúcháin (an doiciméad ina bhfuil toradh an ghrinnfhiosrúcháin) agus é a chomhroinnt go leictreonach, lena bhfostóir reatha agus le fostóirí ionchasacha.