Aistrigh:
Gaeilge
English

Más múinteoir tú

Más múinteoir thú, riarann an Chomhairle Mhúinteoireachta grinnfhiosrúchán duit agus déanann sí measúnú ar an nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh) chun a fháil amach an féidir múinteoir a chlárú.

Is é ról na scoile an nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil agus a mheas agus múinteoirí á bhfostú.

Mura bhfuil tú i do mhúinteoir

Mura bhfuil tú i do mhúinteoir ach oibríonn tú i scoil nó má tá baint agat le scoil, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an bpríomhoide. Rachaidh an príomhoide i dteagmháil leis an údarás cuí ar do shon. D’fhéadfadh sé seo a bheith oifig na deoise nó don chomhlacht bainistíochta.

Cad é an próiseas grinnfhiosrúcháin?

Cuirfidh an próiseas grinnfhiosrúcháin:

  • Nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh) ar fáil a thugann cur síos ar shonraí aon taifead coiriúil a bhaineann leis an duine atá á sheiceáil, agus
  • Ráiteas ar fhaisnéis shonraithe, más ann dó, a chreideann an Príomhoifigeach Biúró gur chóir a nochtadh.