Folúntais

Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

Tá an comórtas dúnta anois.

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh an post seo a líonadh: Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Tuairiscíonn baill foirne ag leibhéal Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF) do Cheann na Rannóige ina gceaptar iad. Is cuid den mhórmheitheal ceannais sa Chomhairle iad na Ardoifigigh Feidhmiúcháin, agus bíonn páirt ríthábhachtach acu agus iad ag tacú le Ceann na Rannóige chun raon seirbhísí a bhainistiú agus a sheachadadh thar ceann na Comhairle. San áireamh sna seirbhísí sin tá: Clárú Múinteoirí; Oideachas Tosaigh Múinteoirí agus Ionduchtú Múinteoirí; An Fhoghlaim a Dhéanann Múinteoirí & Taighde Múinteoirí Caighdeáin Ghairmiúla (Feidhmiúlacht chun Múineadh); agus, Seirbhísí Corparáideacha. Daoine a cheapfar ina nArdoifigigh Feidhmiúcháin, beidh siad ag tuairisciú do Cheann na Rannóige ina gceaptar iad. Agus feidhmeoidh AOF, dá réir, mar bhainisteoir líne dá m(h)eitheal féin. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag lorg daoine a bhfuil an taithí chuí acu agus atá cáilithe chun róil dhúshlánacha na nArdoifigeach Feidhmiúcháin a líonadh.

Gheofar cur síos iomlán ar an ról anseo, agus tá foirm iarratais le fáil anseo.

5pm, Dé hAoine, 6 Márta an spriocdháta d’iarratais.

Is féidir fiosruithe a sheoladh chuig recruitment@teachingcouncil.ie

Oifigeach Feidhmiúcháin - Tá an comórtas dúnta anois.

Tá an comórtas dúnta anois.

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh an post seo a líonadh: Oifigeach Feidhmiúcháin 

Bíonn páirt fíor-riachtanach ag baill foirne ar leibhéal Oifigeach Feidhmiúcháin (OF/EO) maidir le raon seirbhísí a mhaoirsiú agus a sheachadadh thar ceann na Comhairle. Bíonn na hOifigigh Feidhmiúcháin (OF) i gceannas ar fho-rannóga sa phríomhstruchtúr eagraíochtúil, ina measc: Clárú Múinteoirí, Grinnfhiosrúchán agus Athnuachan ar Chlárú san áireamh; Oideachas Tosaigh Múinteoirí agus Ionduchtú Múinteoirí; An Fhoghlaim a Dhéanann Múinteoirí & Taighde Múinteoirí; Caighdeáin Ghairmiúla (Feidhmiúlacht chun Múineadh); agus,Seirbhísí Corparáideacha. Maidir le OF a cheaptar, tuairisceoidh sé/sí do bhainisteoir líne, Ardoifigeach Feidhmiúcháin go hiondúil nó Ceann na Rannóige ina gcuirtear é/í ag obair. Agus feidhmíonn OF, dá réir, mar bhainisteoir líne do na hOifigigh Chléireachais ina rannóg féin.  Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag lorg daoine a bhfuil an taithí chuí acu agus atá cáilithe chun na róil dhúshlánacha sin mar Oifigeach Feidhmiúcháin a líonadh.

Gheofar cur síos iomlán ar an ról anseo agus tá foirm iarratais le fáil anseo.

5pm, Dé Céadaoin, 4 Márta an spriocdháta d’iarratais.

Is féidir fiosruithe a sheoladh chuig recruitment@teachingcouncil.ie

Oifigeach Cléireachais 

Tá an comórtas dúnta anois.

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh folúntais Oifigeach Cléireachais a líonadh a d'fhéadfadh teacht chun cinn sna 12-24 mí atá le teacht.

Tá ról ríthábhachtach ag Oifigigh Chléireachais (OC) maidir le raon seirbhísí a sheachadadh thar ceann na Comhairle. Úsáidtear Oifigigh Chléireachais laistigh de roinnt fo-ranna laistigh den phríomhstruchtúr eagraíochtúil: Clárú; Oideachas Tosaigh Múinteoirí agus Ionduchtú; Foghlaim agus Taighde Múinteoirí; Caighdeáin Ghairmiúla (Feidhmiúlacht chun Múineadh) agus Seirbhísí Corparáideacha. Is iondúil go dtuairisceoidh an OC ceaptha chuig Oifigeach Feidhmiúcháin nó Ardoifigeach Feidhmiúcháin.

Gheofar cur síos iomlán ar an ról anseo agus tá foirm iarratais le fail anseo.

5pm, Dé Céadaoin, 4 Márta an spriocdháta d’iarratais.

Is féidir fiosruithe a sheoladh chuig recruitment@teachingcouncil.ie