Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Reáchtáilltear na scrúduithe ar líne, agus bíonn dhá uair ar chloig agus tríocha nóiméad ar a mhéad ag iarrthóirí chun iad a chríochnú. Beidh an chéadh scrúdú eile ar siúl Dé Sathairn, an 11 Samhain.

Chun d’áit scrúdaithe a chur in áirithe, rochtain a fháil ar léitheoireacht bhreise, agus tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar an leathanach Staire agus Struchtúir.